Rekrutacja uzupełniająca do projektu

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie „Aktywni rodzice z powiatów strzelińskiego i oławskiego” do składania Formularzy zgłoszeniowych wraz z załącznikami w terminie od 10.02.2020r. do 14.02.2020r.

Wszystkie niezbędne informacje oraz dokumenty znajdują się w zakładce http://aktywnirodzice.eu/rekrutacja/

Planowany termin ogłoszenia wyników rekrutacji: 24-28.02.2020r.