O projekcie

Projekt pt. „Aktywni rodzice z powiatów strzelińskiego i oławskiego” realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata

2014-2020 przez FUNDACJĘ PRIMOHUMAN w partnerstwie z Centrum Doradztwa i Szkoleń „Europrojekt” Joanna Juszczyńska, Dorota Juszko Sp. Jawna.

CEL PROJEKTU

Celem głównym projektu jest umożliwienie – w okresie I 2019- VIII 2020 – powrotu do pracy lub jej znalezienie 35 osobom opiekującym się dziećmi do lat 3 (33 kobiety i 2 mężczyzn) z powiatów: oławskiego i strzelińskiego.


5 KROKÓW DO PROJEKTU „AKTYWNI RODZICE Z POWIATÓW STRZELIŃSKIEGO I OŁAWSKIEGO”

KROK 1

Jeśli jesteś mieszkańcem powiatu oławskiego lub strzelińskiego, nie wykonujesz pracy zawodowej ze względu na opiekę nad dzieckiem do lat 3, chcesz wrócić do pracy i potrzebujesz środków na zatrudnienie niani lub opłatę żłobka?

ZACZNIJ JUŻ TERAZ

KROK 2

Odwiedź stronę www.aktywnirodzice.eu lub profil na Facebook www.facebook.com/projektaktywnirodzice

Pobierz i wypełnij Formularz zgłoszeniowy i skompletuj niezbędne dokumenty

KROK 3

Wypełniony Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami odeślij na adres:

BIURO PROJEKTU „AKTYWNI RODZICE Z POWIATÓW STRZELIŃSKIEGO I OŁAWSKIEGO”

Ul. 1-go Maja 1a

55-200 Oława

(wejście do Kancelarii Radców Prawnych Frischmann, Wójcik – z tyłu budynku)

bądź dostarcz Formularz osobiście.

KROK 4

OCZEKUJ NA INFORMACJE I LISTY RANKINGOWE.

WSZYSTKO MOŻESZ ŚLEDZIĆ NA NASZEJ STRONIE www.aktywnirodzice.eu

KROK 5

W RAZIE PYTAŃ, ZAWSZE MOŻESZ SIĘ

Z NAMI SKONTAKTOWAĆ!

e-mail: kontakt@aktywnirodzice.eu

Tel: 792 174 088


WARTOŚĆ PROJEKTU

1 000 362,55 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH

849 088,15 zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

01.01.2019r. do 31.08.2020r.

PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU

Planowane efekty realizacji projektu:

– 5 Uczestników projektu powróci na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka lub utrzyma zatrudnienie, po opuszczeniu projektu;

– 26 Uczestników projektu tj. osób pozostających bez pracy – znajdzie pracę lub będzie jej poszukiwać po opuszczeniu projektu;

– 5 Uczestników projektu uzyska kwalifikacje lub kompetencje po opuszczeniu projektu;

– co najmniej 42% Uczestników projektu nie później niż po upływie 3 m-cy od zakończenia udziału w projekcie podejmie zatrudnienie lub działalność gospodarczą.